Coppermine Photo Gallery v1.5.4: Documentatie en Handleiding

Inhoudstafel

Ontwerpen van een eigen thema

Hernoem eerst uw thema

Om een nieuw thema te ontwerpen, is de beste oplossing om een bestaand te kopiëren en te gebruiken als template (=sjabloon) voor uw nieuw thema. Maak hiervoor een kopie van de ganse themamap die u wilt gebruiken als basis en geef deze map ook meteen de naam van uw nieuw thema. Editeer dan de "template.html", "style.css" en "theme.php" bestanden en vervang alle verwijzingen van "themes/oude_thema_map" met "themes/nieuwe_thema_map" om ervoor te zorgen dat de linken naar de juiste plaats wijzen.
Vermijd het gebruik van spaties en speciale karakters in uw nieuwe themanaam - gebruik alleen alfanumerieke tekens en de underscore (_).

Houd ook altijd in gedachte dat ondanks het bestand in de map "themes/uw_thema_dir" zit, het gecodeerd moet worden alsof het in de hoofdmap van de Coppermine installatie zou zitten. Bij voorbeeld, om een afbeelding te tonen, moet u <img src="themes/thema_map/images/image.gif" alt=""/> gebruiken en niet alleen <img src="images/image.gif" alt=""/>. Het zelfde principe geldt voor het "theme.php" bestand.

Het is sterk aan te bevelen om uw aangepast thema een eigen naam te geven, zelfs als u slechts kleine veranderingen wilt aanbrengen in een standaardthema van Coppermine. De reden is heel eenvoudig: als u later een upgrade uitvoert, zult u niet in de problemen komen (bv. per ongeluk uw aangepast thema opnieuw overschrijven met een standaard thema uit de upgrade).

Tipps & tricks

Als u niet zeker bent hoe te beginnen met het creëren van uw eigen thema, kunt u ook een kijkje nemen in de downloadsectie van de Coppermine homepage: daar zijn verschillende door gebruikers ontworpen thema's beschikbaar voor download, ze kunnen ook vooraf bekeken worden op de coppermine demo pagina.

Terwijl u bezig bent met de opmaak of het testen van uw nieuw thema, is het niet aangewezen dat uw bezoekers uw probeersels kunnen zien maar dat u (als de coppermine admin) wel kunt zien hoe het resultaat er zal uitzien. Dat kan door eenvoudigweg theme=uw_thema_naam toe te voegen aan de url in uw browser.


Gebruik van WYSIWYG-editors

Het is ten zeerste aan te bevelen om geen gebruik te maken van een WYSIWYG-editor om Coppermine bestanden te editeren. Het coppermine dev team weet dat het gemakkelijker lijkt voor beginners om grafische editors te gebruiken. Deze programma's hebben echter veel nadelen:

Als u niet zeker bent welke editor dan wel te gebruiken is, kijk dan eens in de lijst van editors op pagina gereedschappen aanbevolen door de ontwikkelaars.

Het editeren van template.html

Het bestand template.html is het hoofdbestand van ieder thema: het kan alleen HTML/CSS/JavaScript code (geen PHP!) en enkele plaatshoudercodes bevatten die later vervangen worden met de gewenste inhoud als het thema geparset wordt (geparset = wanneer de HTML-code van een galerijpagina gegenereerd wordt uit een PHP-pagina). Template.html bepaalt de algemene layout van uw galerijpagina's. Gebruik het om het uitzicht van uw galerij aan te passen aan de rest van uw website.

Favicon

Coppermine levert een favoriet icoon favicon.ico mee dat zich in de galerijhoofdmap bevindt. Er wordt naar verwezen in alle thema's die meegeleverd zijn met Coppermine. U mag gerust een eigen favoriet-icoon aanmaken voor uw eigen galerij en er naar verwijzen in uw aangepast thema. Om dit uit te voeren, editeer themes/uw_eigen_thema/template.html, zoek naar <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" /> en vervang het door de naam van uw eigen icoon.

Als alternatief kunt u ook gewoon het originele favicon.ico vervangen door uw eigen ontwerp, dan moet u wel dezelfde naam "favicon.ico" blijven gebruiken.

Kleuren aanpassen & ontwerp

Om de door het script gebruikte kleuren, fonts, fontafmetingen, enz... aan te passen, moet u de "style.css" stylesheet editeren. Bijvoorbeeld: als u de grootte van de lettertypes wilt vergroten of verkleinen, volstaat het om de lijn met: table { font-size: 12px; } aan te passen. De grootte van de meeste lettertypes die in het script gebruikt worden, worden als een percentage aangegeven van deze maat.

Geavanceerde stappen

Er zijn enkele geavanceerde stappen die u zou moeten volgen - zij worden beschreven in de secties