Coppermine Photo Gallery v1.5.x: Dokumentation och Manual

Innehållsförteckning

BBcode

Använda BBcode för att lägga till länkar och speciell formatering i olika beskrivningsfält.

Bulletin Board Code eller BBcode är ett lätt markeringsspråk som används för att formatera inlägg i åtskilliga forum, anslagstavlor eller liknande webb-baserade applikationer.

Syfte

De tillgängliga taggarna indikeras vanligtvis med hakparenteser omkring ett nyckelord, och dessa analyseras av anslagstavlans system före de översätts till ett markeringsspråk som webbläsaren kan förstå - vanligtvis HTML eller XHTML.

Med andra ord: BBcode taggar gör det möjligt för dig att lägga till lite formatering till text utan att för den skull bevilja besökaren behörighet till alla HTML kommandon (vilket skulle vara en hög säkerhetsrisk och därför inte att rekommendera).

Tillgängliga BBcode taggar

Coppermine förstår följande BBcodes (samma som används av phpBB, SMF och många andra BBS applikationer) i bild- och albumbeskrivningsfält såväl som i kommentarfält.

Risker

I cpg1.4.x, var Coppermines utvecklingsteam tvungna att inaktivera hanteringen av BBcode taggar [url] och [img] i och med programuppdateringen cpg1.4.21 på grund av de potentiella riskerna för en "Cross-Site Request Forgery attack" (CSRF definition). I cpg1.5.x, har denna risk tagits om hand genom att det lagts till en "form token check" för hantering av alla formulär. Detta är avsett att se till att ett påhittat samband inte ska orsaka en administratörsåtgärd. Det finns emellertid en viss risk som ligger i själva konceptet, att tillåta nämnda taggar.

Mer kontroll

Det finns en mycket mer detaljerad och kraftfull kontroll av BBcode som inte inkluderas i leveransen av Coppermine, men som finns att hämta som en separat instickmodul. Om du behöver fler BBcoder eller om du behöver aktivera vissa taggar, se avsnittet BBCode Control plugin.