Coppermine Photo Gallery v1.5.x: Dokumentation och Manual

Innehållsförteckning

Uppdatering

Målgrupp

Det här avsnittet av dokumentationen är inte avsedd för slutanvändaren av Coppermine, utan endast för utvecklare. Det finns ingen support för det här avsnittet, utan det kommer som det är.

Dolda funktioner

Uppdateraren (update.php) innehåller en dold funktion för utvecklingsändamål: om man lägger till parametern debug till URL i adressfältet, kommer utdata att innehålla ytterligare information - mest utdata genererad av mySQL.

Om du inte vet vad du ska göra med den informationen, använd inte det här alternativet. Det utdata som genereras (och i synnerhet felmeddelanden) betyder inte att det faktiskt är något fel med galleriet. Istället är utdatat avsett för utvecklingsändamål. Personer som inte är utvecklare bör inte använda den dolda funktionen om inte supporten uttryckligen ber dem att göra det och ber om utdata i form av en skärmdump.

Användningsexempel: istället för att gå till http://example.com/your_coppermine_folder/update.php, gå till http://example.com/your_coppermine_folder/update.php?debug för att aktivera debug utdata på uppdateringsskärmbilden.