Coppermine Photo Gallery v1.5.4: Documentatie en Handleiding

Inhoudstafel

Inleiding

Vooreerst een lijstje met belangrijke punten waar beginners nog al eens problemen mee hebben. Lees deze punten dan ook aandachtig:

Basisconcepten

Natuurlijk bent u onder de indruk van Coppermine en wilt u zo snel mogelijk starten. Er zijn echter enkele basisoverwegingen te maken vooraleer te beginnen. Sommige instellingen zijn nog moeilijk te wijzigen als de galerij eenmaal gegevens bevat.

Dit gedeelte is bedoeld als een gids, eenmaal de installatie van Coppermine voltooid is. Ga stap voor stap door deze procedure om latere problemen te vermijden.

Initiële configuratie

Er zijn sommige instellingen in de configuratie van Coppermine die u best kunt aanpassen, dadelijk na het voltooien van de installatie.

Log in met de admin gebruikersnaam die u ingesteld heeft tijdens de installatie, klik op "Mijn galerij" en controleer of de link "Beheerdersfuncties uit" zichtbaar is, als de link "Beheerdersfuncties aan" zichtbaar is, klik dan op deze link om de beheerdersfuncties zichtbaar te maken. Ga naar de Configuratie pagina en begin uw galerij te configureren. Merk op dat u, zelfs indien u lid bent van de administrators groep, nog de "Beheerdersfuncties aan" moet ingesteld hebben. In vorige versies, werd dit de "admin modus" genoemd, maar is hernoemd geworden omdat sommige mensen dachten dat het switchen van de adminmodus naar de gebruikersmodus voldoende was om hun te tonen wat de gewone gebruikers kunnen zien (wat niet het geval is).

Sommige instellingen in de configuratie kunnen later niet meer veranderd worden (als er reeds bestanden in de database zijn) - let er op dat u die in de eerste plaats juist zet. Alhoewel dat u coppermine dadelijk wilt gaan gebruiken is het aan te raden om de instellingen, gemarkeerd met een asterisk "*") juist in te stellen vooraleer te beginnen.

Sommige instellingen hebben een ernstige performantie impact en zouden degelijk overwogen moeten worden, vooral wanneer u op goedkope shared- of gratis hostings werkt.

Categorie, albums en bestandsstructuur

De Coppermine Foto Galerij werkt als volgt:

Indien u niet van plan bent om veel albums te hebben, heeft u waarschijnlijk geen categorieën nodig. Als dit voor u van toepassing is, maak dan geen categorieën aan en al uw albums zullen automatisch op de hoofdpagina van de galerij getoond worden.

Er is echter een speciale categorie, genaamd "Gebruikers galerijen". Deze categorie kan niet gewist worden. Indien de gebruiker behoort tot de groep "mag een eigen galerij hebben" en dit is op JA gezet, dan heeft hij het recht om zijn eigen albums aan te maken en zijn galerij zal dan een subcategorie zijn van "Gebruikers galerijen". Deze link is echter niet zichtbaar voor bezoekers van uw site, als u geen rechten toekent aan gebruikers om hun eigen albums te hebben en hun eigen foto's te uploaden.

De administrator kan albums aanmaken in gelijk welke categorie. Niet-administratieve gebruikers kunnen alleen albums aanmaken in de "Gebruikers galerijen/Hun_gebruikersnaam".

U kan echter de "Gebruikers galerijen" hernoemen. Om de "Gebruikers Galerijen" te hernoemen, categorie en omschrijving, gaat u naar uw categorie controle paneel en wijzigt daar de naam (bvb. door de woorden "User galleries" te vertalen in uw taal).

Herschaalde afbeeldingen

Een van de hoofdvoordelen van Coppermine is het feit dat er thumbnails en middelgrote foto's van de originele opgeladen afbeeldingen gemaakt worden. Dit gebeurt eenmaal per afbeelding (tijdens de upload), het proces van aanmaken van herschaalde afbeeldingen kan opnieuw gestart worden door de beheerdersinstrumenten te gebruiken. De herschaalde kopieën van uw originelen worden opgeslagen in dezelfde map als uw originelen - ze krijgen alleen een aparte prefiks.

De volgende herschaalde bestanden worden gegenereerd bij het opladen van een afbeelding:

Coppermine gebruikt beeldbibliotheken (GD of ImageMagick) die reeds op de webserver moeten bestaan om de afbeeldingen met aangepaste afmetingen te kunnen maken (zie "minimum vereisten"). Deze bibliotheken zijn niet in staat om videoformaten aan te passen en zullen ook geen metadata zoals EXIF of IPTC bewaren. Dat is de reden waarom thumbnails en tussenmaten alleen kunnen aangemaakt worden voor het soort afbeeldingen die ondersteund worden door de afbeeldingsbibliotheek die u gebruikt.

Er kunnen problemen zijn met het verkleinen van grote foto's, als het verkleinen teveel resources gebruikt van uw webserver. Bekijk de sectie "Uploadproblemen oplossen" van de documententatie als u problemen krijgt met grotere bestanden (of in de eerste plaats met uploads zichtbaar te krijgen).

Aanbevolen resizing instellingen

U moet begrijpen dat het aanpassen van de resizing-instellingen alleen invloed heeft op de afbeeldingen die vanaf dat tijdstip toegevoegd worden. Afbeeldingen die reeds bestaan bij de wijziging van de instellingen in de configuratie zullen niet automatisch aangepast worden - daarvoor moet u een proces starten door de corresponderende optie, "Update thumbnails en/of herschaalde foto's" te gebruiken van uit de beheerdersinstrumenten en alle albums doorlopen met de nieuwe instellingen.

Geen full-size pop-ups

Als u geen full-size pop-ups wilt gebruiken, bvb. als de afbeeldingen altijd getoond moeten worden in uw Coppermine scherm, dan kunt u coppermine instellen om webruimte te sparen met instellingen zoals deze.

U moet wel begrijpen dat u rekening moet houden met de bezoekers met de laagste resolutie. Als u verwacht dat uw bezoekers een resolutie hebben van 1024 x 768 pixels of beter, dan kunt u de breedte van de afbeeldingen instellen op 800, er moet altijd nog wat witruimte overblijven en wat plaats voor de besturingsknoppen.

Veronderstel dat bijvoorbeeld de max. afmeting die uw bezoeker te zien krijgt, 800 pixels is.

Ga naar coppermine's configuratie en plaats:

Hierboven vermelde instellingen zijn het meest efficiënt als u beslist heeft om geen full-size pop-ups toe te laten, omdat hierdoor zoveel mogelijk webspace gespaard wordt en het de bezoekers onmogelijk maakt om grotere afbeeldingen te uploaden.

Full-size pop-ups met maximum ruimtebesparing

"Maak middelgrote afbeeldingen" op "nee" in de configuratie zal niet leiden tot een galerij waar u helemaal geen middelgrote afbeeldingen zult hebben die ingebed zijn in getoonde schermen; in plaats daarvan zullen de full-size foto's getoond worden maar gereduceerd in afmetingen door HTML-mechanismen. Deze optie is aanbevolen als de meerderheid van uw foto's zowiezo in de full-size resolutie getoond worden: op deze manier zal de browser de foto's al in cache hebben en zullen ze zeer snel getoond kunnen worden.

Geen middelgrote foto's aanmaken zal natuurlijk een impact hebben op de gespaarde webruimte. Indien u echer bezorgd bent over de gebruikte webruimte, kunt u beter overwegen om de "Max breedte of hoogte voor de opgestuurde afbeeldingen/video's" te beperken en de resizing van de afbeeldingen tot deze afmetingen in te schakelen (optie "Automatisch verkleinen van afbeeldingen die groter zijn dan max breedte of hoogte") - moderne digitale camera's maken foto's met enorme afmetingen en gebuiken daardoor grote webruimte. Het verkleinen van deze beelden naar zinvolle maten is goed voor praktische alle galerij-toepassingen.

Voorbeeld setup:

"Normale" setup met matig gebruik van bestandsruimte

Als u genoeg webruimte en bandbreedte heeft en uw bezoekers hebben een degelijke bandbreedte, dan is het aan te bevelen om het aanmaken van middelgrote bestanden in te stellen en de full-size pop-ups toe te laten voor de gebruikers die de details willen zien.

Voorbeeld setup:

Uw beheerdersaccount

Het is verplicht om uw adminaccount juist gedefinieerd te hebben en de gegevens ervan goed te onthouden. Coppermine voorziet u van een optie om een verloren paswoord terug te vinden maar hiervoor moet u een e-mailadres toekennen aan ieder account. Als users inloggen moeten zij een e-mailadres opgeven, dat zal dus geen probleem geven. Het administratoraccount, dat u aanmaakte tijdens de setup, heeft echter nog geen e-mailadres. Als u ingelogd bent als admin, ga dan naar uw profiel en vul daar een geldig e-mailadres in - op deze manier kunt u later een nieuw paswoord aanvragen als u het uwe vergeten bent.

Voor alle duidelijkheid: er zijn in Coppermine minstens twee plaatsen waar u een e-mailadres moet ingeven:

Het geeft geen probleem wanneer deze twee adressen gelijk zouden zijn. Het maakt niet uit als er maar een e-mailadres op beide plaatsen is opgegeven.

Uploadrechten

In Coppermine wordt het recht van upload bepaald op groepsniveau waar de bezoeker toe behoort, u kunt dit recht dan ook toekennen in het paneel groepen (onder gebruikers). In 't algemeen zijn er de volgende mogelijke setups (per groep):

Controleer uploads

Vooraleer uw Coppermine galerij publiekelijk aan te kondigen, moet u er zeker van zijn dat de uploads normaal werken, dit zijn namelijk de meest voorkomende problemen die gebruikers hebben, ze worden veroorzaakt door een enorm aantal factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Bekijk de sectie: upload probleemoplossing als u problemen heeft. Neem het niet als zeker aan dat uploads correct zullen werken - test het zorgvuldig, vooral indien u gebruikers toestaat om te uploaden.

Overweeg bridging

Coppermine was ontworpen om als een standalone applicatie gebruikt te worden. Veel mensen wilden het echter integreren in een andere app, daarom werd vanaf de versie cpg1.1.x gestart met een systeem dat gebruikers toeliet om Coppermine te koppelen (= bridgen) met een andere toepassing op gebied van gebruikersbeheer. Het grootste voordeel hiervan is dat uw gebruikers slechts éénmaal moeten inloggen voor uw ganse site (bv. uw galerij EN uw forum), op die manier hebben ze ook maar één gebruikersnaam en één paswoord te onthouden.

Bridging integreert Coppermine niet visueel in uw homepage (u moet zelf een aangepast thema creëren om dit te verwezenlijken). Al wat bridging doet is Coppermine integreren voor zover het het gebruikersbeheer en de inlogprocedure betreft.

U kunt de bridging gelijk wanneer in- of uitschakelen, maar u kunt best de beslissing voor bridging nemen bij de eerste installatie van Coppermine, er zijn sommige problemen waar rekening moet mee gehouden worden: als er reeds gebruikers actief zijn in de coppermine database bij het inschakelen van de bridging, dan gaat de correlatie tussen de gebruikers die reeds in Coppermine actief waren en de nieuwe gebruikers van de bridgepartner verloren. Dat heeft als gevolg dat er geen verband meer bestaat tussen hetgeen de "oude" gebruikers deden (uploading foto's, comentaar posten enz...) en de nieuwe gebruikers van de gekoppelde toepassing.

Om deze toekomstige problemen te omzeilen, zou u een beslissing moeten nemen bij de installatie van Coppermine: bent u van plan om gebruikersinteractie toe te staan? Bent u van plan om (later) een forum aan te bieden of een ander programma dat een gebruikersbestand kan beheren? Als uw antwoord hierop "ja" is, of "misschien", dan is het aan te raden om de bridging in te stellen vooraleer u uw site voor het publiek openstelt en gebruikers laat inloggen.

Lees de details hierover in de bridging sectie van de doumentatie.

Wat mogen uw gebruikers doen?

Coppermine kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden: sommigen gebruiken het om hun persoonlijke bestanden te tonen aan iedereen op het Internet, anderen willen slechts een beperkt aantal gebruikers de mogelijkheid geven om alleen maar het aangeboden materiaal te bekijken en geen enkele actie kunnen ondernemen. Een groot aantal webmasters willen een site open stellen voor een bepaalde groep (familie, club) waar de gebruikers actief kunnen deelnemen door hun eigen werken te uploaden en anderen hun werken kunnen beoordelen door punten toe te kennen of commentaren te schrijven.

U kunt Coppermine op al deze manieren gebruiken (of een mix ervan), maar u zou eerst de mogelijkheden en limieten moeten bekijken:

Gebruikers "erven" hun rechten van de groep waartoe ze behoren. Daarom worden de meeste rechten toegekend aan groepen. Op deze manier kunt u verschillende niveau's van rechten instellen. De instelling van de rechten kan gebeuren via het groepscontrole paneel

Verander het uiterlijk van uw Coppermine galerij

U kunt sommige layout- en design-aspecten aanpassen (bv. tonen van random thumbnails op de indexpagina) in de overeenkomstige configuratie sectie. Coppermine heeft een thema mechanisme dat u toelaat om het uiterlijk van uw galerij aan te passen. Om uw site een uniek uitzicht te geven of te laten passen in uw eigen huisstijl, kun u kiezen tussen de meegeleverde thema's, een door gebruikers ontworpen thema downloaden via de downloadsectie van de Coppermine homepage of u kunt er zelf een samenstellen door een van de beschikbare thema's aan te passen naar eigen smaak.

Typische setups

Er zijn veel configuratieopties ingebouwd in Coppermine - gebruik ze met verstand. Veel gebruikers vragen naar een typische setup (alhoewel er niet echt zoiets bestaat als de typische setup die past voor iedereen), ziehier enkele mogelijkheden:

Enige uploader zonder gebruikersinteractie (Monolithische galerij

Alleen de uploader (u, de admin) en weinig of geen gebruikersinteractie
Als u de enige uploader gaat zijn en weinig of geen acties toelaat aan uw gebruikers, verbied dan de bezoekers van uw site alles wat u niet wilt dat ze zouden kunnen doen. Dit is meestal het geval wanneer u een kunstenaar bent of een fotograaf: er is geen gemeenschapsopbouw - u wilt alleen uw werken tonen aan een groot publiek.