Coppermine Photo Gallery v1.5.x: Dokumentation och Manual

Innehållsförteckning

Kategorier

I Coppermine läggs uppladdade filer in i album. Album kan innehålla filer men inte under-album. Album kan läggas i kategorier. Kategorier kan innehålla underkategorier och album, men de kan inte innehålla filer.

Följaktligen är det kategorier som du använder för att organisera ditt galleri - använd dem för att gruppera dina album i logiska enheter. Det är upp till dig som galleriets administratör att tillhandahålla en organiserad och logisk struktur av kategorier som gör det lätt för dina slutanvändare att navigera.

Om du inte behöver kategorier, använd dem inte: du kan skapa album i roten av ditt galleri (utan kategori).

Kontrollpanelen för kategorier

Kategori-hanteraren finns tillgänglig bara för administratören. Bara administratören kan skapa kategorier.

På den här panelen kan du redigera dina kategorier.

Sidokontroller

Kontrollpanelen för kategorier består av tre sektioner: sorteringsrutan överst, sektionen hantera kategorier där du kan ändra på ordningen på dina kategorier och flytta runt dem, och sektionen "uppdatera/skapa kategorier" nederst där du anger namn och beskrivning på din kategori.

Rutan "Sortera kategorier alfabetiskt"

Du kan ange hur du vill att dina kategorier ska sorteras i Coppermine: alfabetiskt (istället för i anpassad ordning) genom att sätta "Sortera kategorier alfabetiskt" till "Yes". Den här inställningen finns både i Coppermines konfiguration och i kategori hanteraren. Om du aktiverar alfabetisk sortering, kommer upp- och nedpilarna som normalt låter dig sortera kategorier att försvinna. Inaktivera den här funktionen om du vill organisera dina kategorier på annat sätt.

Rekommenderad inställning är "no".

Mellanrutan "Hantera kategorier"

Nedersta rutan "Uppdatera/Skapa kategori"

Om formuläret inte innehåller något kan du ange nya uppgifter här eller skicka formuläret - det låter dig skapa en ny kategori. Om du kar klickat på Redigera-ikonen från den mittersta rutan "Hantera Kategorier" först, kommer den nedersta rutan "Uppdatera/Skapa kategorier" att fyllas med data från en existerande kategorirad som du klickat på. Detta låter dig redigera en redan existerande kategori.

Formuläret innehåller följande fält:

Special kategorin "Användargallerier"

"Användargallerier" är en speciell kategori. Den syns inte om du inte har någon användare som skapat ett eget galleri. Den kan inte raderas, men du kan redigera dess titel och beskrivning genom att använda knappen . Bestäm om användarna ska få ha egna personliga gallerier som visas i "Användargallerier" med hjälp av kontrollpanelen för grupper.