Coppermine Photo Gallery v1.5.x: Dokumentation och Manual

Innehållsförteckning

Säkerhetskopiera & Flytta

Från början var det här avsnittet av dokumentationen tänkt för något annat (en export funktion som senare togs bort från Coppermine-paketet, eftersom det inte fungerade och skapade mer problem än det löste). Därför har detta avsnitt fortfarande ett missvisande namn.

Denna sida handlar om det relaterade ämnet om hur man kan säkerhetskopiera (ta backup på) Coppermine och hur man flyttar det.

Säkerhetskopiera (ta backup på) ditt galleri

Här förklaras hur du tar backup på ditt Copperminebaserade galleri.

Backuper kan användas för att återskapa ditt galleri någon annanstans om något skulle bli fel (t.ex. om din server får en hårddisk-krasch, hackas, du gör egna misstag) eller om du vill flytta (flytta server, flytta till ett annat webbhotell, använda en annan applikation).

Coppermine lagrar innehåll både på filsystemsnivå (på ditt webbutrymme - alltså hårddisken på din webbserver) och på databasnivå. Tänk på databasen som en jättestor tabellsamling där alla tabeller länkas till varandra. Även om databasen (tekniskt) lagras i filer också, så kan du inte enbart ta backup på filen som representerar databasen. Detta på grund av hur databasen fungerar. Dessutom har du vanligtvis inte tillgång till filen som representerar databasen (men börja inte med att försöka hitta den - du kommer ändå inte att kunna använda den). Därför måste backup-processen vara tvåfaldig: du måste säkerhetskopiera dina filer och du måste säkerhetskopiera din databas. Att säkerhetskopiera den ena men inte den andra kommer att resultera i en ofullständig backup som inte går att använda.

Filbackup

Säkerhetskopiering på filsystemsnivå är ganska rättfram och du bör redan vara införstådd med teknologin, under förutsättning att du installerat Coppermine på det sätt som utvecklingsteamet rekommenderat: med hjälp av din FTP applikation. Lita inte på verktyg inbyggda i WYSIWYG editorer. Lite inte på wannabe "web-FTP" klienter: du behöver en riktig och äkta FTP klient. Om du inte redan har en, skaffa en innan du fortsätter.

Fullständig filbackup

Termen "fullständig filbackup" betyder i det här fallet "en filbackup av hela Coppermine galleriet". Det rekommenderas att det här görs åtminstone en gång så att du har en hel backup som katastrofåtgärd.

För att faktiskt göra en sådan backup, skapa en mapp på din lokala hårddisk först. Du måste förstås först ha tillräckligt med utrymme kvar på den lagringsenhet du använder (din interna eller externa hårddisk i de flesta fall) för att kunna lagra hela backupen när den väl är utförd. Om du har lite utrymme kvar på din klient, skulle du kunna bränna ner backupen till en CD eller DVD när den är färdig och sedan radera den från hårddisken.

Partiell Filbackup

Om du gör frekventa backuper behöver du inte göra en fullständig varje gång, eftersom Coppermines källkod kommer att inte kommer att förändras från den ena backupen till den andra. Därför kan du sedan göra en partiell backup, bara säkerhetskopiera innehållet i mappen "albums" som motsvaras av sökvägen http://exempel.com/din_coppermine_mapp/albums/. Om du behöver göra en återställning senare, kommer du att behöva återställa den fullständiga backupen först för att därefter återställa den partiella backupen som skapades senare och därför innehåller nyare data.

Inkrementell filbackup

Det finns fiffiga verktyg från tredje-part som kan utföra inkrementella backuper via FTP, d.v.s. de tar bara backup på de filer som är nya eller som har förändrats från den senaste backupen gjordes. Detta kommer att reducera den tid som går åt för att ta backup dramatiskt, men å andra sidan kommer det att ta mer tid och göra det svårare att återställa backupen - du bör bara använda det alternativet om du vet vad du gör.

Databasbackup

Coppermine skapar under installationen åtskilliga databastabeller som används för att lagra innehållet:

Det finns många fler tabeller som lagrar olika aspekter av innehållet på ditt galleri - för en komplett lista av alla tabeller och strukturen inom dem, se databas schemat. Alla relevanta tabeller har samma prefix - den du använde under installationen. För att utföra en databasbackup, säkerställ att du tar backup på alla copperminetabeller, d.v.s. alla som har det prefix som du valde vid installationen. Om du inte är säker på vilket prefix det är, ladda ner filen include/config.inc.php med din FTP applikation till din dator och titta sedan i den med hjälp av en ren-text editor (notepad.exe duger fint): prefixet borde stå där. Som standard är prefixet cpg15x_.

Databasbackup: vad behöver man ta backup på?

Ordalydelsen kan variera beroende på det verktyg och dess version som du använder, och du bör veta exakt vad du ska ta backup på.

En fullständig databasbackup innehåller både databasens struktur på tabelldefinitioner (de "instruktioner" som behövs för att skapa tomma tabeller om de har gått förlorade och behöver skapas på en annan server) så väl som data (faktiskt tabellinnehåll).

De tabeller som Coppermine består av är lika viktiga:

Tänk på att Coppermine kommer att klaga (det kommer att bli ett felmeddelande) om en tabell saknas, så du måste skapa ovanstående tabeller om du uteslutit dem, men de får vara tomma.

Databasbackup Verktyg

Coppermine kommer inte med något verktyg för databasbackuper - du måste själv hitta en och använda den. Det finns en lista på verktyg som utvecklingsteamet rekommenderar:

Efter databasbackupen

Efter det att den manuella databasbackupen är klar är det viktigt att den databasdump du just skapade också fungerar. Därför bör du öppna den för att se att den inte är skadad. Helst bör du göra en återställning på en testinstallation för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Det är många användare redan som har litat på sina backuper utan att ens ha testat det så mycket som en enda gång: om du aldrig testar din backup-strategi kommer du aldrig att veta om det är möjligt att göra en återställning om katastrofen är framme. Eftersom så mycket kan gå fel, rekommenderas du verkligen att testa din backup.

Flytta ditt galleri

Ditt galleri kan flyttas runt på din webbserver såväl som från ett webbutrymme till ett annat. Så här åstadkommer du det:

Flytta på din webbserver

Att flytta ditt galleri på din webbserver (från en viss mapp på webbroten till en annan eller vice versa) är jämförelsevis enkelt. Coppermine består av två komponenter: En bra sak med att flytta runt file/mappar är det faktum att Coppermine inte lagrar den absoluta sökvägen till en fil i databasen, utan bara en relativ: den relativa sökvägen inom mappen "albums"). Därför kan du flytta runt den mapp som ditt galleri finns i utan att du behöver ändra något i databasen för det.

Tänk bara på att du måste flytta hela Coppermine-mappen, d.v.s. du måste flytta alla filer och mappar och inte bara några av dem. Den mapp- och filstruktur som finns i din Coppermine-mapp måste bevaras intakt när du flyttar den.

Det finns i huvudsak två alternativ för detta:

Flytta från en webbserver till en annan

Detta scenario gäller vanligtvis när man byter från ett webbhotell till ett annat. Du skapar faktiskt en kopia av dina filer (en fullständig filbackup) och en kopia av din databas (fullständig databas dump) på den gamla servern och återställer de kopiorna på den nya.

Du uppmuntras att skapa och underhålla backuper ofta så du bör ha en backup redan. Om du inte har en, bör du skapa en nu. Du behöver tänka på att din sida kan ligga nere under tiden du flyttar från ett webbhotell till ett annat. Förhoppningsvis är den tid sidan ligger nere försumbar men du kan vanligtvis inte komma åt ditt galleri på den gamla servern och på den nya med samma URL samtidigt. Därför bör du ta backup på den gamla servern medan du fortfarande kan, alltså före kontraktet med ditt webbhotell går ut och du inte längre kan komma åt din gamla server för att ta backup. Om du inte har en backup och du inte längre kommer åt din webbserver så är det kört: ingen kommer att kunna hjälpa dig att återskapa ditt galleri - det är absolut obligatoriskt att ha en fungerande backup på både dina filer och dina databaser.

Läs motsvarande avsnitt på denna sida för att i detalj ta reda på hur du gör en backup.

Nedan är ett sammandrag på steg nödvändiga att utföra, och en del noteringar om det som är besvärligt:

Nackdelar med att döpa om

Ditt finns flera nackdelar med att ändra adress (URL) till ditt galleri:
  • Bokmärken/favoriter som dina besökare sparat till din sida gäller inte längre
  • Sökmotorernas index kommer att peka mot den gamla adressen. Följaktligen kommer du att få sämre ranking för dessa sökindex
Tim Berners-Lee ("uppfinnaren" av www) myntade mottot "Cool URI ändras inte" och det gäller fortfarande, så du bör tänka dig för två gånger innan du döper om din Coppermine-mapp efter det att den har etablerats. Det är mycket bättre att välja ett smart mappnamn från början (när du installerar Coppermine för första gången). Om du måste ändra URI till ditt galleri (eller någon URL överhuvud taget), så bör du åtminstone lägga in en omdirigering som tar hand om förändringen: på Apache-baserade servrar (och under förutsättning att ditt webbhotell tillhandahåller stöd för den funktionen), så kan du omdirigera med hjälp av .htaccess file med redirect directive.

Ändra Coppermines URL i konfigurationen

När en URL till ditt galleri ändras (efter att du flyttat runt ditt galleri på servern eller efter du döpt om mappen det befinner sig i), så måste du återspegla förändringarna av adressen i Coppermines konfiguration: