Coppermine Photo Gallery v1.5.x: Dokumentation och Manual

Innehållsförteckning

Felsökning för uppladdning

Om du har uppladdningsproblem, läs denna sida - alltihop! Coppermines utvecklingsteam anser att denna sida är den viktigaste sidan i hela dokumentationen, helt enkelt för att så många olika saker kan gå fel vid uppladdningen. Detta orsakas för det mesta av olika webbservrars inställningar.

Behörigheter

Först och främst: Kontrollera inställningarna för behörigheterna för mapparna och filerna i mapparna /albums, /albums/userpics, och /albums/edit. På *nix-drivna webbservrar, ska mappen /albums och alla undermappar ha behörighet 777 eller 755 (beroende på din webbservers konfiguration). Om du inte vet vad vi menar med 777 och 755, så behöver du läsa på i avsnittet behörigheter (om inte det hjälper, gör en Google sökning på UNIX file permissions). Windows har en liknande uppsättning filbehörigheter. Vanligtvis kan du sätta behörigheterna med användning av en FTP klient (Om du inte vet vad en FTP klient är, Googla på FTP client eller se på listan på rekommenderade verktyg).

För de utav er som brukar skumma över det som står skrivet med röda bokstäver, så upprepar vi oss för att få din uppmärksamhet:
Ja, vi skriver om något som mycket väl kan angå just dig

Vi repeterar - kontrollera/sätt dina behörigheter på mapparna /albums, /albums/userpics, och /albums/edit. Alla ska vanligtvis vara 777 eller 755 (beroende av hur din webbserver är uppsatt) eller det som nu behövs sättas upp på din webbserver för att tillått att Coppermine scriptet får behörighet.

Ja, vi vill att du sätter behörigheterna på varje mapp även om du tror att du redan har denna har det. Jas, vi menar det. Nej, att bara kontrollera behörigheterna (slå upp vad din FTP-klient rapporterar att behörigheterna är) är inte tillräckligt. Som sagt: sätt behörigheterna, titta inte bara på dem.

Aktivera inställningar för felsökning

Om du får problem under Coppermines uppladdningsprocess, ändra tillfälligt dina inställningar som vi föreslår nedan för att få en mer detaljerade felmeddelanden. Detta gäller för alla uppladdningsmetoder, inte bara HTTP uppladdningar.

Detaljer
Även om du har problem med batch-uppladdning av filer (eller med någon annan uppladdningsmetod), så bör du utföra nedanstående steg för att kontrollera http uppladdningar, eftersom http uppladdningar en den mest grundläggande funktionen som måste fungera under alla förhållanden.
Om du tänker begära support för uppladdningsproblem hos Coppermines supportforum, så krävs det av dig att du utför nedanstående steg i detalj.

När felsökning laddas upp i CPG 1.5, så råder vi dig att aktivera 'Debug läge' i konfigurationspanelen. Detta ger dig tillgång till mer detaljerade felmeddelanden.

Du bör försöka att använda http uppladdning, även om det var en annan uppladdningsmetod som du hade problem med. Du bör få mer detaljerade felmeddelanden om någon går fel som talar om för dig exakt vad det är för problem med dina uppladdningar. Om felmeddelandet inte säger dig något, sök på supportforumet efter det felmeddelande du fick.

Om du inte får något felmeddelande alls har du antagligen överbelastad servern med tidigare försök - läs om begränsningar på server-sidan som kanske gäller dig.

Be om support för uppladdningsproblem

När du ber om support från Coppermines supportforum, ange en länk till din sida och ett test användarkonto (testanvändaren får inte tillhöra administratörsgruppen!) som har uppladdningsrättigheter, med ovan nämnda inställningar på plats - på så sätt kan supportern också se felmeddelandena. Skicka inte med någon debug_output i inlägget om du inte blir ombedd att göra det. Om du vill ha resultat snabbt, bör du inaktivera administratörsgodkännande för den grupp som testanvändaren tillhör, så att supportern omedelbart kan tala om vad det är för fel utan att behöva dubbelkolla.

När folk har problem med uppladdning och bestämmer sig för att fråga via ett inlägg på Coppermines supportforum, får de ofta veta att de ska läsa avsnittet om felsökning för uppladdning. Många gör inte det ordentligt, och det orsakar irritation både för användaren och för supporten.
För att göra det absolut klart: ovanstående steg är absolut obligatoriska, oavsett vilka färdigheter du har och oavsett vilken uppladdningsmetod du har problem med. Att underlåta att göra exakt det som supporten föreslår innebär att din begäran om hjälp ignoreras. Ja, det gäller dig. Ja, vi menar det!

Inte säker på vad du ska göra nu? Läs vidare:

Steg-för-steg guide när du ber om support

Detta är en steg-för-steg guide som är tänkt att förklara på ett vattentätt sätt vilka inställningar du behöver göra när du ber om support på Coppermines support forum.

Vi antar att du har satt strikta behörigheter, så vi går igenom det här lite mer komplicerat än vad som faktiskt är nödvändigt för de flesta installationer: instruktionerna nedan är tänkta att tillåta uppladdning av felsökning för supportern även om resten av användarna i ditt galleri inte har tillåtelse att ladda upp eller om du inte tillåter användarregistrering överhuvud taget. Om du kan systemet, kan du strunta i steget som förklarar hur man skapar en extra grupp om alla dina användare i alla fall har tillåtelse att ladda upp. Poängen är att supporten ska kunna gå igenom uppladdningen tills han/hon kan se vad som faktiskt går fel under uppladdningsstadiet.

Exempel på begäran om support

Det här är hur en begäran om support kan se ut (byt ut det röda med det som gäller i just ditt fall):

Jag har problem när jag laddar upp till mitt Coppermine-galleri http://example.com/my_coppermine_folder/
När jag använder http uppladdning och har de föreslagna inställningarna för felsökning med uppladdning på plats, så får jag felmeddelande
 
[code]Felmeddelandets text här[/code]
 
Här är testanvändarens kontodetaljer:
    Användarnamn: test
    lösenord: foobar
 
Jag har använt bilden från http://example.com/path/to/test/file.jpg att testa med.
Efter att ha gjort som det föreslagits i http://forum.coppermine-gallery.net/some_forum_thread gick det inte som förväntat: Jag fick
[code]Ett annat felmeddelande[/code]
när jag provade det. Jag har ingen aning om vad jag annars kan göra.
I förväg tack för alla förslag

Felmeddelanden

Nedan är en lista på felmeddelanden som är ganska vanliga. Granska det här avsnittet noga om det felmeddelande du fick vid uppladdning finns nämnt här. Om det finns, försök göra som det föreslås.

Felmeddelande: failed to create stream: Operation not permitted

Detaljerat felmeddelande

Impossible to move somepic.jpg to albums/userpics/
Warning: move_uploaded_file(/tmp/phpezCYKr)
[function.move-uploaded-file]: failed to create stream: Operation not permitted

Felmeddelandet ovan varierar något mellan olika installationer. De dynamiska delarna av felmeddelandet (som kan variera) är markerat med blått i exemplet, till skillnad från de statiska (oföränderliga) delarna av felmeddelandet som är i svart.

Trolig anledning

PHP's temporära mapp saknas eller har inte rätt behörigheter.

Föreslagen lösning

Du bör kontakta supporten för ditt webbhotell eftersom du vanligtvis inte själv kan ändra platsen för din webbsida temporära mapp för filuppladdningar (det är en del av PHP konfigurationen) .
Om open_basedir begränsningar är aktiverat på din sida så bör den temporära mappen för filuppladdningar vara en som du har åtkomst till.

Impossible to move X to Y

Detaljerat felmeddelande

Impossible to move somepic.jpg to albums/userpics/XXXXX/

Felmeddelandet ovan varierar något mellan olika installationer. De dynamiska delarna av felmeddelandet (som kan variera) är markerat med blått i exemplet, till skillnad från de statiska (oföränderliga) delarna av felmeddelandet som är i svart.

Trolig anledning

Coppermine scriptet har inte behörigheter till filsystemet på servern som skapar miniatyrbilder eller medelstora bilder i den specifika mappen

Föreslagen lösning

Sätt behörigheter på mappen albums och allt i den som det föreslagits i avsnittet Sätta behörigheter. Detta felmeddelande är det allra vanligaste eftersom många användare hoppar över att läsa behörighetsavsnittet. Nu om inte förr bör du läsa avsnittet noggrant.

Felmeddelande: failed to open dir: No such file or directory

Detaljerat felmeddelande

Warning: opendir(./albums/edit): failed to open dir: No such file or directory

Trolig anledning

Föreslagen lösning

Felmeddelande: Sorry there is no album where you are allowed to upload files

Detaljerat felmeddelande

Tyvärr finns det inget album dit du får ladda upp filer

Trolig anledning

Föreslagen lösning

Detta felmeddelande är ett mjukt fel, d.v.s. det har att göra med din inställning av Coppermine och att du inte gjort det du borde ha gjort.

Felmeddelande: Allowed memory size of X bytes exhausted

Detaljerat felmeddelande

Fatal error: Allowed memory size of XXXXXXX bytes exhausted at (null):0 (tried to allocate XXXX bytes) in /var/www/html/include/picmgmt.inc.php

Felmeddelandet ovan varierar något mellan olika installationer. Den dynamiska delen av felmeddelandet (som kan skilja sig åt) är markerat med blått i exemplet, till skillnad från det statiska (oföränderliga) delarna av felmeddelandet som är i svart.

Trolig anledning

Detta felmeddelande uppträder vid användning av GD och när man försöker ladda upp en högupplöst bild. Det är inte filens storlek som har betydelse här; det är antalet pixlar som bestämmer minnesåtgången i GD. Detta är inte ett mjukt fel som härrör från Coppermine, utan ett hårt fel från PHP som återspeglas i Coppermine.

Föreslagen lösning

Det finns (åtminstone i teorin) ingen begränsning i Coppermine vad gäller filstorlek eller dimensioner som scriptet kan hantera. Det finns emellertid åtminstone en begränsning på webbservern: omskalning av bilder (för att skapa medelstora bilder och/eller miniatyrbilder) förbrukar minne och bränner CPU cykler. För att förhindra att servern kraschar, har serveradministratören begränsat mängden av minne som PHP scriptet kan använda. Felmeddelandet ovan betyder att mängden minne har överskridits, d.v.s. den bild som scriptet försöker att ladda upp förbrukar för mycket minne.

Felmeddelande: Exec() has been disabled

Detaljerat felmeddelande

Exec() har inaktiverats

Trolig anledning

php.ini tillåter serveradministratören att inaktivera vissa funktioner. Så är vanligtvis fallet om din server körs i safe_mode. Detta är inte ett mjukt fel som härrör från Coppermine, utan ett hårt fel från PHP som återspeglas i Coppermine.

Föreslagen lösning

Om serveradministratören har inaktiverat exec() kommer du inte att kunna använda ImageMagick.
Du kan försöka att ersätta exec() med passthru() i hela Coppermines källkod (rekommenderas inte) om inte detta också har inaktiverats. Annars kan du inte använda ImageMagick utan måste använda GD. Ändra Metod för att skala om bilder i konfigurationen i enlighet därmed.

Felmeddelande: Not a GD extension

Detaljerat felmeddelande

Inte en GD ändelse

Trolig anledning

Filen(filerna) du försökte att ladda upp kan inte hanteras med GD ImageLibrary

Föreslagen lösning

GD biblioteket kan bara hantera jpeg, png och gif filer, medan ImageMagick biblioteket dessutom stöder bmp, psd och en del andra (mindre vanliga) filtyper. Dessa är emellertid inte lämpliga att använda på internet. Mer detaljer finns i avsnittet Tillåtna bildtyper om konfiguration i dokumentationen.

Felmeddelande: Error executing ImageMagick - Return value 127

Detaljerat felmeddelande

Filen 'albums/userpics/10001/somepic.jpg' kan inte läggas till i albumet. Fel vid körning av ImageMagick - Return value 127

Felmeddelandet ovan varierar något mellan olika installationer. De dynamiska delarna av felmeddelandet (som kan variera) är markerat med blått i exemplet, till skillnad från de statiska (oföränderliga) delarna av felmeddelandet som är i svart.

Trolig anledning

Du har inte angett rätt sökväg till ImageMagick, eller så har du inget ImageMagic alls. Den första meningen i felmeddelandet är ett mjukt fel från Coppermine, men den andra meningen är ett hårt fel från PHP som återspeglas i Coppermine, där den sista meningen är den viktiga Return value 127.

Föreslagen lösning

Om du inte är säker på om du har tillgång till ImageMagick på din server, granska sökväg till ImageMagick. Om sökvägen förefaller att vara riktig, säkerställ att Coppermine scriptet har behörighet att läsa och köra konverteringsprogrammet i mappen för ImageMagick. Om du inte är säker, ändra Metod för skalning av bilder från "ImageMagick" till "GD2", och försök sedan att ladda upp på nytt.

Felmeddelande: PHP running on your server does not support the GD image library

Detaljerat felmeddelande

PHP som körs på din server stöder inte GD bildbibliotek, kontrollera med ditt webbhotell om ImageMagick är installerat.

Trolig anledning

Din webbserver har inte stöd för GD bildbibliotek.

Föreslagen lösning

Säkerställ att du uppfyller minimikraven för att köra Coppermine. Om GD inte finns på din server så kan du använda ImageMagick. Fråga ditt webbhotell om ImageMagick finns på din webbserver.

Felmeddelande: No file was uploaded !

Detaljerat felmeddelande

Ingen fil laddades upp! Om du verkligen hade valt en fil att ladda upp, kolla att servern tillåter filuppladdningar...

Trolig anledning

Filuppladdningar har inaktiverats i php.ini eller så finns det ett behörighetsproblem eller så är det ett problem med din webbservers uppladdningsmekanism.

Föreslagen lösning

Det kan finnas ett antal orsaker till det här felmeddelandet. Filen du försökte att ladda upp "nådde inte" den mapp på webbservern dit den skulle. Kontrollera om det är ett problem med HTTP uppladdningar på din server - denna funktion kan ha inaktiverats eller konfigurerats felaktigt. I phpinfo(), kontrollera att "file_uploads" är ON, "upload_max_filesize" är något i stil med 2M och "upload_tmp_dir" är en giltig mapp! Granska också behörighetsinställningarna på dina filer/mappar.
Om servern inte är din att administrera måste du kanske be om hjälp från supporten för ditt webbhotell. Det här är vad du borde kontrollera:

Felmeddelande: Destination directory X is not writable by the script

Detaljerat felmeddelande

Scriptet kan inte skriva till destinationsmappen albums/userpics/XXXXX/ 

Felmeddelandet ovan varierar något mellan olika installationer. De dynamiska delarna av felmeddelandet (som kan variera) är markerat med blått i exemplet, till skillnad från de statiska (oföränderliga) delarna av felmeddelandet som är i svart.

Trolig anledning

Behörigheterna på filsystemsnivå är inte rätt inställda. Det är faktiskt vad tjatet om behörighet överst på den här sidan handlar om...

Föreslagen lösning

Granska behörigheterna för dina filer/mappar. Om inte det hjälper, be supporten för ditt webbhotell om hjälp.

Begränsningar på server-sidan

Alla uppladdningsmetoder, och särskilt HTTP uppladdningar är föremål för begränsningar i konfigurationen av PHP.

PHP konfigurationsfilen php.ini

Inställningarna i php.ini kan bara ändras av dig om servern är din att administrera (d.v.s. om du har en egen webbserver). Om du har ett webbhotell, måste du fråga supporten för webbhotellet om de kan göra förändringarna åt dig vilket vanligtvis innebär att du tillåts använda mer resurser på servern. Vanligtvis kommer ditt webbhotell inte att acceptera detta av rent ekonomiska orsaker: att tillåta dig att använda mer resurser innebär färre resurser för dem att tilldela andra.
Ställ inga frågor på supportforumet om vad dessa inställningar ska vara eller hur du kan förändra dem - som redan sagts kan du vanligtvis inte ändra dem alls om du har ett webbhotell.
Om du har din egen webbserver (vilket vi inte alls kan rekommendera eftersom köra och underhålla en webbserver kräver konstant monitorering och underhåll och dessutom ett stort mått av kunskaper och erfarenheter), bry dig inte om att ställa triviala frågor som "Var kan jag hitta min php.ini fil" - om du inte vet svaret på den frågan så tillhör du kategorin "egen webbserver rekommenderas inte på grund av brist på erfarenhet" och du kommer inte att få svar från Coppermines supportforum.

Saker att kontrollera

Om du har ett webbhotell, så måste du konsultera supporten för webbhotellet angående följande inställningar. Du kan granska (men inte ändra) dessa inställningar på din phpinfo sida.

 1. max_input_time

  60 sekunder är standard för den tidsgräns som gäller för att ladda upp filer.
  I denna tidsgräns ingår den tid det tar för filerna att ladda upp, så om du överskrider den gränsen så kommer filen inte att analyseras och webbservern kommer inte att få något svar. Du kan komma runt det med att försöka ladda upp mindre och färre filer, eller så kan du försöka ladda upp via bredband. Den bästa lösningen, förstås, är att utöka tidsgränsen till något mer i samstämmighet med dina behov.
 2. upload_max_filesize

  2MB är standard filstorlek för individuella filer.
 3. post_max_size

  8MB är standard för en begäran om inlägg.
 4. memory_limit

  8MB är standardstorlek för minne. Läs på om Minnesanvändning under skalning för instruktioner om hur du ändrar denna inställning och kringgår felmeddelanden relaterade till att minnesgränsen nåtts.
 5. LimitRequestBody

  512KB är standardgräns. (i huvudsak ett problem på Redhat/Apache system. Finns i /etc/http/conf.d)
  Generellt, upload_max_filesize < post_max_size < memory_limit för att uppladdningar ska fungera korrekt. Coppermine kan varna dig om en fil överskrider upload_max_filesize, men den kan inte varna dig om den totala storleken för alla filer överskrider postgränsen eller minnesgränsen.
 6. file_uploads

  Detta bestämmer om PHP ska tillåta uppladdningar eller inte. Det måste vara inställt på "On".
 7. upload_tmp_dir

  Detta anger den temporära mapp dit PHP lagrar uppladdade filer.
  Det vanligaste problemet med den här inställningen är en open_basedir varning. I den här situationen har din serveradministratör begränsat de filer som PHP kan arbeta med till en speciell mapp. Om han/hon inte skapar eller anger en temporär mapp inom open_basedir begränsningar, kommer PHP att försöka använda operativsystemets temporära mapp, och den kommer att få bakläxa av begränsningarna i open_basedir.

Uppladdningsmekanismer/metoder

En del noteringar om olika typer av uppladdningsmekanismer som funnits sedan cpg1.3.x (eller senare):

Multipla HTTP uppladdningar har designats för att hantera ett mindre antal filer. Därför är de inte väl lämpade att ladda upp många filer om du inte kör din egen webbserver och har kontroll över php.ini konfigurationen.

Om du tänker ladda upp mer än 15 eller 20 filer åt gången, bör du överväga processen batchuppladdning eller XP Publisher verktyget. Båda har sina egna för- och nackdelar.

Batchuppladdninsprocessen är snabb, men kräver sin tribut av servern och den kan därför få timeout som orsakar att dina uppladdningar avslutas i förtid. XP Publisher, å andra sidan är avsevärd långsammare men belastar inte servern lika mycket. Det kringgår också många av de fallgropar som orsakas av begränsningar i php.ini konfigurationen genom att ladda upp varje fil som ingår i batchen som en separat fil.

Andra alternativ till uppladdningar (som klientbaserade agenter som JUpload eller liknande) kan tillhandahållas av tredje-part - du uppmuntras att se på dessa också, men kom ihåg att Coppermines utvecklare bara kan ge begränsad support för tredje-parts bidrag.

Kom ihåg dock att före du försöker några av de alternativa uppladdningsmetoderna så måste du försäkra dig om att den initiala uppladdningsmetoden "http uppladdning" fungerar - om det inte gör det måste du rätta det först; det är inte vettigt att försök en alternativ uppladdningsmetod om själva kärnuppladdningsmekanismen inte fungerar.

Minnesanvändning under skalning

Det finns (åtminstone i teorin) ingen begränsning i Coppermine vad gäller filstorlek eller dimensioner som scriptet kan hantera. Det finns emellertid åtminstone en begränsning på webbservern: omskalning av bilder (för att skapa medelstora bilder och/eller miniatyrbilder) förbrukar minne och bränner CPU cykler.

Om omskalningsprocessen förbrukar upp för mycket minne, får du vanligtvis felmeddelandet Fatal error: Allowed memory size of XXXXXXX bytes exhausted at (null):0 (tried to allocate XXXX bytes) in /var/www/html/include/picmgmt.inc.php eller liknande.

För att förhindra att servern kraschar, har serveradministratören begränsat mängden av minne som PHP scriptet kan använda. Detta görs genom att använda parametern memory_limit.

Du kan frestat att tro att minnesanvändningen motsvarar den filstorlek en bild använder på filsystemsnivå, men så är det inte: det vanliga filformatet JPEG är komprimerat, så om servern laddar en JPEG fil i minnet, använder den mycket mer RAM än vad som används på filsystemsnivå.

För att beräkna mängden minne en bild använder, multiplicerar du pixlarnas bredd och höjd, och sedan multiplicerar du resultatet med antalet basfärger(RGB - 3, CMYK - 4). Till slut dividerar du med 1,048,576 (220) för att få minnesanvändning i MB.

Här är en del vanliga bildupplösningar och deras minnesanvändning i GD (med RGB):

Skärmresolution namn Bredd Höjd Minnesanvändning Bildförhållande
QVGA 320 x 240 0.2 MB 4 : 3
VGA 640 x 480 0.9 MB 4 : 3
SVGA 800 x 600 1.4 MB 4 : 3
XGA 1024 x 768 2.3 MB 4 : 3
WXGA 1280 x 800 2.9 MB 16 : 10
SXGA 1280 x 1024 3.8 MB 4 : 3
SXGA+ 1400 x 1050 4.2 MB 4 : 3
UXGA 1600 x 1200 5.5 MB 4 : 3
WUXGA 1920 x 1200 6.5 MB 16 : 10
QXGA 2048 x 1536 9.0 MB 4 : 3
WQXGA 2560 x 1600 11.7 MB 16 : 10
QUXGA 3200 x 2400 22.0 MB 4 : 3
QXGA 4096 x 3072 36.0 MB 4 : 3
HUXGA 6400 x 4800 87.9 MB 4 : 3
UHDTV 7680 x 4320 94.9 MB 16 : 9
WHUXGA 7680 x 4800 105.5 MB 16 : 10

Kom ihåg när du använder ovanstående siffror, att du måste ta hänsyn till mängden minne som används av resten av Coppermine också.

som du ser, kan minnesanvändningen för bilder producerade av moderna digitalkameror lätt vara mer än vad webbservern kan hantera, även vid användning av enkel filuppladdning (för att inte tala om konsumtionen när man processar flera bilder genom att använda batch-uppladdning), så det rekommenderas att bilderna skalas om på den lokala datorn innan uppladdning sker: om servern helt enkelt inte kan processa de uppladdade bilderna, är det liten mening med att skylla på scriptet (Coppermine) eller be om hjälp på supportforumet: Coppermines utvecklingsteam kan inte hitta någon bot för den teknologi som används av webbservrar. Använd webbservern för det den har designats för; utför resursintensiva beräkningar (som omskalning av högupplösta bilder) på din klient.

För att utöka gränsen för minnesallokering i php.ini, måste du vara serverns administrator. Dessutom, .htaccess filer kan inte ändra denna konfigurationsinställning och den kan inte ändras med hjälp av ini_set(). De flera Coppermineanvändare som har webbhotell kan inte ändra på denna inställning. Om du är serverns administratör, så här gör du för att utöka minnesgränsen:
Först letar du reda på följande block i php.ini (om du faktiskt är serverns administratör):

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Resursgränser ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

max_execution_time = 30   ; Maximal processtid för varje script, i sekunder
max_input_time = 60    ; Maximal mängd tid som varje script har att analysera begärt data
memory_limit = 8M   ; Maximalt mängd minna varje script kan förbruka (8MB)

Nu utökar du minnesgränsen för att passa dina behov. 9 till 16 MB bör klara de flesta krav.

Om du inte kan ändra php.ini inställningarna själv, kan du alltid be din serveradministratör att ändra dem åt dig. De flesta administratörer (särskilt på delade webbhotell) kommer inte att vilja göra detta eftersom inställningen påverkar alla på servern. En högre minnesgräns kräver ett lägre antal användare som hostas på samma server för att bibehålla serverns stabilitet. Detta begränsar vinst, osv.

Ställ inte några frågor på Coppermines supportforum om hur du kan konfigurera din webbserver; Coppermines support omfattar inte detta. Vanligtvis (om du har webbhotell, vilket majoriteten av Coppermines användare har), så kan du inte ändra webbserverns inställningar i alla fall. Det kan bara den person som faktiskt administreras servern göra (d.v.s. webbhotellets administratör).
Därför så får du be ditt webbhotell om support om du har problem med resursbegränsningar eller andra frågor som har med webbserverns inställningar att göra. Om du har din egen webbserver (vilket Coppermines utvecklingsteam inte rekommenderar), bör du läsa på om dina problem i dokumentationen som kom tillsammans med webbservern.