Coppermine Photo Gallery v1.5.x: Dokumentation och Manual

Innehållsförteckning

Administration av Coppermine

Som de flesta andra applikationer som har någon sorts användarhantering, har Coppermine uppgifter som bara kan utföras av en administratör. Det är inte tillrådigt att bara ge ett namn som "admin" eller "administrator" till administratörskontot, utan istället använda ett riktigt namn eller ett smeknamn som du vill se visas bredvid uppladdningar och kommentarer.
Det är obligatoriskt att du kommer ihåg ditt administratörskontos uppgifter och/eller förvarar dom på en säker plats; även om du ställt in din webbläsare på att komma ihåg lösenord, så kan du behöva det vid en senare tidpunkt.
Om ett konto har administratörsrättigheter eller inte bestäms av gruppmedlemsskapet: medlemmar i den inbyggda gruppen "administratörer" har administratörsrättigheter. Du kan hantera dina grupper på "gruppkontrollpanelen".
Tekniskt är det möjligt att ha fler än en galleriadministratör, men det rekommenderas att du är försiktig med att dela ut dessa rättigheter till andra: ge administratörsrättigheter bara till användare som du litar på fullständigt.

När du är inloggad som administratör, kommer du att se en administratörsmeny som visar alla ytterligare alternativ och menyval som du (som administratör) har i motsats till vanliga (icke-administratörer), användare och gäster.

Grundläggande såväl som avancerade inställningar sin påverkar hela ditt galleri ställs in på konfigurationsskärmbilden - en del av dem är det obligatoriskt att du ställer in rätt för att du alls ska kunna köra Coppermine, så du bör noga läsa igenom avsnittet konfiguration.

I Coppermine, är filer organiserade inom en kategori/albumstruktur. För att ställa in och underhålla kategorier och album, använd kontrollpanelen för kategorier och Hantera Album.

Bulletin Board Code (även kallat "BBCODE") kan användas för att sätta upp länkar, e-postadresser och en del format till textfält som beskrivningsfält.

Ditt Coppermine galleri kan hämta meta data från bilder och lagra det i en databas. Du kan hantera meta data i EXIF format med hjälp av Hantera EXIF.

Ytterligare funktionalitet behövs inte för alla gallerier, men det som kan vara till hjälp för många kan läggas till med hjälp av insticksmoduler (plugins).

Coppermine kan lägga till vattenstämpel på uppladdade bilder för att minimera bildstöld.